De Solex Poll


Waar moet de buitenlandse reis volgend jaar naar toe gaan?
Legoland
Ierland
St. Petersburg
Calais
Parijs - de Karre
  
Free polls from Pollhost.com


ZoekenTerug naar de Agenda


24 augustus 2009

1. Opening

De opening wordt gedaan door Hans K. De voorzitter heeft zelf belangrijkere zaken dan aanwezig te zijn bij deze vergadering en heeft Hans hiervoor gevraagd.
De vorige vergadering is ook door Hans geleid, bij deze is hij dus de vice-voorzitter van de club wat betreft het vergaderen.

2. In- Uitgaande post

Bij de in- en uitgaande post is alleen een mail die ontvangen is via de website. Het is een uitnodiging om mee te rijden met de 'najaarstocht' van Solexteam 'The Spitfires' op 20 september a.s. Er is geen animo voor, we gaan ons hier niet voor opgeven.

3. Notulen vorige vergadering

Bij afwezigheid van de notulen zijn deze goedgekeurd.

4. Solexweekend Texel & 2010

Dit jaar gaat het Solexweekend plaatsvinden op Texel, en wel op 9, 10 en 11 oktober.
In de commissie hiervoor zitten: Bert, Niels, Hans C en Geert.
Opgave om mee te gaan wordt gedaan door: Ernst, Hans K, Duko, Dirk?, Luuk?, Anke?, Hans C, Richard?, Paul?, Bert?, Geert?, Rolf?, Freddy?, Henk K? en Marco?.
Op 1 september wordt er een mail rondgestuurd naar de leden met de vraag wie er mee gaat, zodat dit op de volgende vergadering (zie punt 10) af-/behandeld kan worden.

Voor de buitenlandse rit van volgend jaar wordt Berlijn genoemd als optie. Eigenlijk kan iedereen zich hier wel in vinden. Dus, 'Berlijn it is!'. Uhh, 'Berlin ist es!'
Ook meer hierover op de volgende vergadering(en).

5. Evaluatie van de Solextocht van 23 augustus.

Anke had de tocht georganiseerd, en het is een 'supertocht' geworden.
Er is een bezoek gebracht aan het 'American Motorcycle Museum' in Raalte. Ook had Anke in Heino een optocht van meer dan 100 oldtimers georganiseerd, zodat ook daar wat te beleven was...
De rit had een lengte van 120 km, en gelukkig was het daarbij mooi weer. 120 km is niet een afstand die graag wordt gereden bij de 'kouwe klauwen' tocht. Maar, met het zonnetje er bij prima te doen.
De chauffeur van de volgwagen was ons ere-lid Luuk. Hij deed dit voor het eerst. Met behulp van de TomTom is hem dit prima af gegaan.

6. Behendigheidswedstrijd Wanneperveen

Op 5 september organiseerd de Solexclub in Wanneperveen in het kader van het dorpsfeest een behendigheidswedstrijd. Er is gevraagd of wij ook komen rijden.
Hier is geen animo voor. Er wordt besloten om niet heen te gaan.

7. Pauze

8. Het woord aan de commissie Solextreffen 11 en 12 september

Iedereen wordt geacht om 11 september om 20:00 uur aanwezig te zijn bij het dorpshuis van 'Basse'. Dan is de grandioze opening. 'Die mag je niet missen!!!'
Iedereen wordt gevraagd rekening te houden met de buren van het dorpshuis. We zijn te gast!
De evenementencommissie voor het treffen bestaat uit Luuk, Alex, Bas, Paul en Richard.
Voor de vrijdagavond zorgt 'Triple two' voor de muziek, op de zaterdagavond zal 'Justus' het muzikale programma invullen.
De barbeques voor het hele weekend zijn geregeld.
Zaterdag om 12:00 uur is er een korte Solextocht. Deze wordt uitgezet door Niels.
Om 14:00 beginnen de behendigheidswedstrijden met 'de waterbak', 'vrouwgie trekken' en nog een aantal andere verrassende spelelementen. Tips voor spelletjes kun je aan Luuk mailen.
Er worden natuurlijk weer t-shirts gemaakt. Deze kosten aan de kassa € 20,- waarbij direct € 5,- retour wordt gegeven. Een koopje dus.

9. Het woord aan de commissie tjoprace 13 september

Iedereen moet op 13 september om 10:00 uur aanwezig zijn bij 'De Karre'. Na een bak koffie beginnen we dan met de opbouw van het parcours.

De lotenverkoop wordt dit jaar gedaan door Duko, René, Martijn, Luuk en Rolf.

Iedereen moet de sponsoren die hij vorig jaar heeft geregeld weer vragen.
Een 'grote' sponsor krijgt voor € 50,- een vermelding in het programmaboekje, de naam van de sponsor wordt omgeroepen, en hij mag een spandoek ophangen langs de kant van het parcours.
Een 'kleine' sponsor betaald € 20,-. Hiervoor krijgt hij een vermelding in het programmaboekje, en wordt zijn naam genoemd.

10. Belangrijke data

11 en 12 september: Solextreffen
13 september: Solexrace

21 september: Volgende vergadering
9 - 11 oktober: Weekend Texel

11. Rondvraag

Paul is gevraagd of hij bij de club wil navragen of er animo is om mee te rijden met de Solexrace in Blokzijl op 19 september a.s. Dit 'Kampioenschap van Blokzijl' wordt gereden in het kader van het einde van het vaarseizoen.
Er is wel animo, maar nog te weinig informatie.
Er wordt besloten om tijdens het treffen nogmaals te vragen wie er mee wil, waarna gekeken wordt of we heen gaan.

Ernst zegt dat de poster van het treffen nog wel rondgestuurd kan worden naar verschillende Solexclubs. Freddy gaat dit doen.

12. Afsluiting

Hans bedankt de aanwezigen voor de 'Novelijke avond', waarna de vergadering is afgelopen.

Wie, wat, waar  |  Informatie  |  ©2018 Solexclub 'De TjopTjoppers'